Koncert karnowałowy z Filharmonią Narodową

`

Tradycją filharmonicznych sal całego świata jest prezentowanie w karnawale dźwięków muzyki “lżejszej” – tej zwłaszcza, która cieszyła uczestników balów i rautów dziewiętnastowiecznego Wiednia czy Paryża, nie zabraknie jej więc także podczas styczniowego koncertu

Atmosferę zabaw nad Dunajem przypomną dwa kadryle Johanna Straussa mł. – należą do ciekawego rodzaju potpourris składanych z popularnych melodii, w tym przypadku pochodzących z własnej operetki autora Zemsta nietoperza oraz z opery Verdiego Bal maskowy.

Chyba każdy młody pianista po raz pierwszy poznaje “ducha muzyki rosyjskiej” poprzez sugestywne, urocze miniatury Pory roku Piotra Czajkowskiego; kompozycje te doczekały się kilku orkiestrowych aranżacji, także dla baletowych spektakli – usłyszymy wybór spośród dwunastu utworów w atrakcyjnej i nowej, dokonanej już w naszym stuleciu orkiestracji Siergieja Abira.

Dające okazję popisu wiolonczelistom Wariacje na temat rokokowy Czajkowskiego wpisują się w nurt kompozycji “w dawnym stylu” coraz popularniejszych w XIX stuleciu, co stanowiło pochodną romantycznego historyzmu – rosnącego zainteresowania muzyczną przeszłością. Wdzięczny, dworny temat to raczej owoc wyobrażeń Czajkowskiego o “stylu rokokowym” niż cytat, ale zarazem utwór ten antycypuje ciekawy trend rozwinięty w kolejnym stuleciu, gdy neoklasycyzm stał się jednym z bardzo ważnych jego nurtów. Szczególnie ukochali go kompozytorzy polscy I połowy XX wieku pozostający pod wpływem wybitnej nauczycielki Nadii Boulanger w Paryżu. Studiował u niej Michał Spisak, zamierzał – także Stefan Kisielewski (lecz, jak wspominał, skończyło się na jeden lekcji…). Efektowne i dowcipne symfoniczne miniatury tych dwóch twórców przypomną ten styl i jego znaczenie dla swej epoki.

Erich Wolfgang Korngold rozpoczynający swą karierę jak cudowne dziecko, później rozchwytywany twórca muzyki filmowej w Hollywood lat 30. miał też poważne ambicje kompozytorskie, mało doceniane za jego życia. Temat z wariacjami (temat nawiązuje do melodii irlandzkiej) należy do jego ostatnich dzieł, powstał na zamówienie amerykańskiego wydawcy jako utwór dla orkiestr szkolnych, lecz jego pogodne piękno i warsztatowa doskonałość wprowadziła go też na koncertowe estrady.
Omówienie koncertu – Piotr Maculewicz.
fot. FN

 Zapraszamy na transmisję internetową wyjątkowego koncertu karnawałowego w piątek, 15 stycznia o godz. 19:30 (koncert pierwotnie miał odbyć się 8/9 stycznia).

Szczegóły koncertu:
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Karolina Jaroszewska-Rajewska – wiolonczela

Stefan Kisielewski – Mała uwertura [5’]
Johann Strauss (syn) – Fledermaus-Quadrille op. 363 [5’]
Erich Wolfgang Korngold – Temat z Wariacjami op. 42 [10’]
Piotr Czajkowski – Wariacje na temat rokoko A-dur op. 33 na wiolonczelę i orkiestrę Michał Spisak – Trzy miniatury [7’]
Piotr Czajkowski – Pory roku op. 37a (wybór, instrum. S. Abir) [15’]
Johann Strauss (syn) – Maskenball-Quadrille op. 272 [5’]