Regulamin Serwisu NASTROJE

Niniejszy Regulamin opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z tej witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Określa ochronę praw autorskich oraz treści, prawa i obowiązki użytkownika, odpowiedzialność serwisu NasTroje oraz korespondencje i reklamacje.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.nas3.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

NasTroje zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.

Dalsze korzystanie z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Użytkownicy są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Korzystając z usług Serwisu (dalej  „Witryna”) NasTroje (dalej „NasTroje” lub „Nastroje” lub „Nas3”) powierzasz nam swoje informacje. Zdarza się również, że informacje te powierzasz również naszym zaufanym partnerom (dalej „Zaufani Partnerzy”) czyli stronom trzecim, które zaistnieją w naszym środowisku. Współpracujemy z nimi aby zapewnić Ci treści na najwyższym poziomie, jak również którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecą nam działania marketingowe w naszym Serwisie (dalej „Klienci”).

Możesz uzyskać dostęp do większości naszej Witryny bez konieczności podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak niektóre informacje zbieramy automatycznie za pomocą tagów (np. plików cookies, znaczników pikselowych, sygnalizatorów internetowych itp.). Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy takie informacje.

Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z Witryny naszej i naszych Zaufanych Partnerów i innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn.

Przetwarzamy dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym Serwisie (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanej witrynie i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z Serwisu a także dane z witryn naszych Klientów i Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy dane o Twojej aktywności w ramach NasTroje, także naszych Zaufanych Partnerów i innych lokalizacji w sieci Internet oraz informacje przechowywane na urządzeniach końcowych, z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, mogą być to też dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne mogą być targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów:

 • Twoja aktywność w ramach Serwisu, w szczególności materiały redakcyjne, z których korzystasz;
 • Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • Twoja lokalizacja;
 • Informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam i treści w ramach serwisu NasTroje i naszych Zaufanych Partnerów jak i w innych lokalizacjach w sieci Internet. Odnosi się to zwłaszcza do sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z serwisu NasTroje jest niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną ze względu konieczność dopasowani wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszej witryny.

Przetwarzamy także dane, które niezbędne są do udostępnienia Tobie naszych treści np. adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia) które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie; od czasu do czasu w sondach, ankietach czy badaniach.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest właściciel i Wydawca witryny nas3.pl: by Qe Edyta Kunc z siedzibą w Warszawie, NIP 825 1693223, Regon 015526584. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
1wykonanie umowy na linii NasTroje – Użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z Witryny), w tym świadczenie usług na rzecz użytkowników, w tym także dopasowywanie treści do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie treści oraz zapewnianie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu (dalej „wykonanie Usług”)art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownikDo czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a NasTroje, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2pomiary statystyczne (dalej „statystyka”); marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”);art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgodado czasu wycofania zgody

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych (w tym także plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

Domena www.nas3.pl gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o użytkowniku końcowym, w tym adresy IP, unikalny identyfikator i informacje umożliwiające identyfikacje ze strony internetowej NasTroje.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach Serwisu (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych (dane powyżej).

Cookies i inne podobne technologie

NasTroje oraz Zaufani Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa NasTroje może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usługi Serwisu;
 • dostosowywania zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych treści, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania Serwisu; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych treści, czy ich kategorii;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii stosujemy pliki:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania Serwisu – umożliwiające korzystanie z naszej witryny;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących strony internetowej.

W celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google Analitycs.

Wskazane podmioty zamieszczają na Twoich urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do właściciela i Wydawcy witryny NasTroje oraz do podmiotów współpracujących i podlegają ochronie prawnej. Serwis jest dostępny jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują właścicielowi Serwisu. Podejmujemy niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Serwisu, kontroli sposobu korzystania z witryny w celu ograniczenia korzystania z Serwisu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Korzystanie z Serwisu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.

Zastrzeżenie, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności:

 • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
 • nazwy domeny internetowej;
 • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów, a w szczególności:

 • użytkownicy Serwisu mogą korzystać z przedstawionych elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Wydawcy/Redakcji NasTroje (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
 • w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych “Zasadach”, NasTroje zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu obejmujących aktualne prezentowane treści, grafiki czy wideo i  galerie zdjęć.

Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie powinna skontaktować się z Redakcją Nastroje.

Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Redakcji, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu NasTroje, w tym treści o charakterze reklamowym.

III. TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Zwracamy szczególną uwagę na to, że na stronie internetowej Serwisu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Podejmujemy starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Serwisu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez Serwis).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób małoletnich, zwłaszcza tych poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez weryfikacji zgody rodziców, prosimy Skontaktuj się z nami. Podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

IV. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z serwisu, użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

NasTroje jest uprawnione do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika, w przypadku:

 • naruszenia przez użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu,  uregulowań, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
 • w przypadku działania przez użytkownika na szkodę NasTroje lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób;
 • w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU NASTROJE

Nie gwarantujemy nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

 • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 • przyczynami niezależnymi od NasTroje (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Dokładamy wszelkich starań, aby pochodzące od Serwisu informacje ukazujące się na naszych stronach były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Nie możemy jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Dlatego zastrzegamy, że NasTroje nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach Serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób.

Na stronach Serwisu mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez NasTroje. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem.

Redakcja Nastroje nie ponosi odpowiedzialności:

 • za treść reklam zamieszczanych w Serwisie. Udostępnienie przez Witrynę możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści reklamowych ogranicza się do udostępnienia rozwiązań technicznych,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa wyżej, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. NasTroje jest odpowiedzialne za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza,
 • z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z witryny w sposób niezgodny.
 • za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od NasTroje.

W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, NasTroje nie gwarantuje udostępniania Serwisu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Wydawcy/Redakcji dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Serwisu (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

VI. KORESPONDENCJA I REKLAMACJE

Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz reklamacje na adres Redakcji: redakcj@nas3.pl.

NasTroje kieruje korespondencję do zgłaszającego, na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez zgłaszającego lub z którego otrzymała korespondencję od zgłaszającego. NasTroje nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia nam nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.

NasTroje rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu o czym NasTroje poinformuje Użytkownika, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, NasTroje niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Redakcja kieruje na adres Użytkownika wskazany korespondencji.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.nas3.pl/regulamin